Perfil de contratante

Expedientes de Contratación

Buscar

tipo rexistro procedemento obxecto cantidade Estado
PERFIL DE CONTRATANTE Expediente Libre
57/2016 CONTRATACIÓN DO SERVIZO DA RECOLLIDA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, NO CONCELLO DE A FONSAGRADA
88/2016 CONTRATO DE SUBMINISTRACION DUNHA MOTONIVELADORA MEDIANTE O PROCEDEMENTO ABERTO
78/2016 PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS DE "MELLORA DE CAMIÑOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL DE ACCESO A EXPLOTACIÓNS AGRARIAS DO CONCELLO DA FONSAGRADA
Os meus Documentos Outros